خبر جدید

۱۴ نظامی پاکستان درپی انفجار بمب زخمی شدند | ایرنا