خبر جدید

گوشت قرمز، برنج و شکر هیئت های مذهبی استان تهران ویژه شب های قدر تامین شد | ایرنا