خبر جدید

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره «آناتومی یک نسل کشی» در غزه | مشرق