خبر جدید

پولیتیکو: پنتاگون به دنبال بودجه برای نیروی حافظ صلح در غزه است | ایرنا