خبر جدید

ملت‌ها با مطالبه از دولت‌مردان خود سفارتخانه‌های رژیم اسرائیل را تعطیل کنند | مشرق