خبر جدید

مراسم روز جمهوری اسلامی در جوار مرقد امام خمینی(ره) و با سخنرانی رئیس جمهور برگزار می‌شود | میزان