خبر جدید

عربستان برای اولین بار در مسابقه دختر شایسته جهان شرکت می‌کند | خبر گردون