خبر جدید

صدور قطعنامه آتش بس در غزه زیر سایه انتخابات آمریکا | مشرق