خبر جدید

شکایت ژاوی از روزنامه‌نگار معروف | ورزش 3

ژاوی هرناندز از خاوی میگل، روزنامه‌نگار معروف، به دلیل نشر اخبار نادرست شکایت کرد.