خبر جدید

سیل یکهزار و ۵۴۰ میلیارد ریال به کشاورزی خراسان‌شمالی خسارت زد | ایرنا