خبر جدید

درگیری مسلحانه در جنوب جنین/ نوجوان فلسطینی به شهادت رسید | ایرنا