خبر جدید

دردسر حضور در فضا؛ اغلب فضانوردان از سردرد فضایی رنج می‌برند | زومیت