خبر جدید

تماس پرتنش اسرائیل و آمریکا پیش از تصویب قطعنامه آتش‌بس غزه و تمسخر واکنش نتانیاهو | ایرنا