خبر جدید

تعدیل نرخ در دلار باید اجرایی شود/چند نرخی بودن دلار دلیل افزایش قیمت ارز | افکار نیوز