خبر جدید

تابلوی ورود ممنوع زنان در پرتماشاگرترین بازی هفته | ورزش 3

مشکلات روشنایی ورزشگاه یادگار امام باعث شده تا زنان امکان تماشای بازی این هفته تراکتور را نداشته باشند.