خبر جدید

تأخیر در عرضه آیفون تاشو تا سال ۲۰۲۷؛ اپل درگیر مشکلات فنی شد | زومیت