خبر جدید

بازگشت یک ستاره به تمرینات پرسپولیس | ورزش 3

مهدی ترابی با بهبود سرماخوردگی‌اش، از امروز در تمرینات پرسپولیس حاضر شد.