خبر جدید

ایلان ماسک با تراشه Blindsight بینایی را به افراد نابینا برمی‌گرداند | زومیت