خبر جدید

انتقاد شدید نماینده فلسطین از نقض قطعنامه شورای امنیت توسط اسرائیل | ایرنا