خبر جدید

ارتش رژیم صهیونیستی رزمایشی برای آمادگی نظامی در شمال فلسطین اشغالی انجام داد | ایرنا