خبر جدید

اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری جنگ در غزه شد | ایرنا